Tóm tắt tiểu sử đồng chí Đinh Thế Huynh

Xin trân trọng giới thiệu tiểu sử tóm tắt đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Đồng chí Đinh Thế Huynh.
Họ và tên: Đinh Thế Huynh
Sinh ngày: 15/5/1953.
Quê quán: Xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.
Dân tộc: Kinh.
Vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 8/8/1974.
Trình độ học vấn: Tiến sĩ báo chí.
Lý luận chính trị: Cao cấp.
Tóm tắt quá trình công tác:
Tháng 8/1971: Tham gia cách mạng.
Năm 1998: Phó Tổng Biên tập báo Nhân dân.
Tháng 4/2001: tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Tháng 6/2001: Tổng Biên tập báo Nhân dân.
Tháng 8/2005: tại Đại hội Nhà báo Việt Nam lần thứ VIII được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.
Tháng 4/2006: tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.
Tháng 8/2010: tại Đại hội Nhà báo Việt Nam lần thứ IX được bầu tái cử chức Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam./.